Sectortafel Zorg & Welzijn Regio Zwolle

Onderdeel van de Human Capital Agenda Regio Zwolle

60+ deelnemers

Sectortafel Zorg & Welzijn Regio Zwolle

De arbeidsmarkt in Regio Zwolle verandert in een rap tempo. Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden van je medewerkers. Vanuit de Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA) werken we aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt in de regio. Met ruimte voor ieders talent.

smiley-man-woman-medium-shot (1)

Actielijnen voor Zorg en Welzijn

De Actieagenda 2022 – 2023 loopt langs 5 actielijnen. Met die actielijnen maken we onze sectorbrede doelen concreet. Aan elke actielijn hebben we een bestuurlijke kartrekker en een projectmanager gekoppeld. Daarnaast wordt elke actielijn ondersteund door een projectgroep met uitvoeringstaken. Bij alle projecten en activiteiten zijn netwerkpartners uit het werkveld aangehaakt.

maak-werk-van-je-droombaan-vrouw
Tekengebied 1

Werkgevers en medewerkers kijken anders naar invulling van werk. CV’s en diploma’s zijn ondergeschikt, talent is het uitgangspunt. Van bevoegd naar bekwaam en van diploma’s naar competenties voor meer werkgeluk.

rawpixel-799380-unsplash.jpg
Tekengebied 1 kopiëren

Het vergroten van de instroom naar de sector Zorg en Welzijn voor jongeren en zij-instromers. Stimuleren van innovatie in opleiding, op werkplekken en in studentenbegeleiding.

iedereen doet mee
Tekengebied 1 kopiëren 2

Verlagen van uitstroom uit de sector door creëren van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat. Hierbij hoort ook het beter benutten van talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

jason-blackeye-262295-unsplash.jpg
Tekengebied 1 kopiëren 3

Om verder te komen wordt de sector uitgedaagd buiten de gebaande paden te treden. Werkgevers kijken naar extra inzet op preventie, innovatie en creatieve oplossingen.

husna-miskandar-FC4z3l4sUYc-unsplash
Tekengebied 1 kopiëren 4

Preventie op de werkvloer volgens het principe ‘zit je goed in je vel’. Mentale gezondheid en vitaliteit zijn van groot belang. Creëren leefomgeving in Regio Zwolle die uitnodigt tot een gezonde leefstijl.

smiley-man-woman-medium-shot (1)

Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot de arbeidsmarkt. Om hiermee aan de slag te gaan bundelen we in Regio Zwolle binnen elke sector onze krachten met betrokken werkgevers, onderwijs en overheid.

Actielijnen voor Zorg en Welzijn

De Actieagenda 2022 – 2023 loopt langs 5 actielijnen. Met die actielijnen maken we onze sectorbrede doelen concreet. Aan elke actielijn hebben we een bestuurlijke kartrekker en een projectmanager gekoppeld. Daarnaast wordt elke actielijn ondersteund door een projectgroep met uitvoeringstaken. Bij alle projecten en activiteiten zijn netwerkpartners uit het werkveld aangehaakt.

Het team

Goed samenwerken is essentieel om de uitvoering van de actielijnen van de sectortafel Zorg & Welzijn te borgen. We werken daarom met verschillende partijen uit de regio samen. Binnen de sectortafel Zorg & Welzijn is een regiegroep met bestuurlijke kartrekkers uit de zorgsector en het onderwijs, zijn er bestuurlijke kartrekkers per actielijn actief en projectmanagers die ook weer samenwerken met projectgroepen waar veel kennis aanwezig is.

Fenna Eefting

Bestuurder

Fenna Eefting is samen met Theo Rietkerk voorzitter van sectortafel Zorg & Welzijn, zij is de penvoerder van de sectortafel. Zij is bestuurder bij revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle

Theo Rietkerk

Bestuurder

Duo-voorzitter met Fenna Eefting van sectortafel Zorg & Welzijn.
Namens Zwolse 8 (Landstede, Deltion, Cibap, Zone College, Windesheim, ArtEZ, Viaa, KPZ) en voorzitter College van Bestuur Landstede Groep

Petra Bleijenburg

netwerkregisseur

Petra Bleijenburg is in 2023 gestart als netwerkregisseur van de sectortafel Zorg & Welzijn. Zij werkt als zelfstandig ondernemer aan maatschappelijke innovaties in het onderwijs en het sociaal domein. De arbeidsmarktvraagstukken in de zorg en welzijn kunnen we alleen samen oplossen door samen te werken, te experimenteren en te doen! De activiteiten van de sectortafel kennen een regionale aanpak en benutten het hele netwerk ook buiten het domein van zorg en welzijn, zo kunnen we impact maken.

Maja Poppe

projectmanager

Maja Poppe is in maart 2023 gestart als projectmanager Maak Werk van je Droombaan, actielijn 1 van de actieagenda van de sectortafel Zorg & Welzijn. Ze is ruim 30 jaar actief rondom allerlei vraagstukken op de arbeidsmarkt, waarvan de laatste 2,5 jaar binnen de Regio Zwolle. Het verschil kunnen maken voor die ene persoon of dat ene bedrijf door kennis en expertise vanuit het netwerk bij elkaar te brengen, dat is de drijfveer in haar werk.

Stephan Patz

Stephan Patz

projectmanager

Stephan Patz is de projectmanager van de actielijn Goed werkgeverschap. Tevens is hij manager prevalidatie bij Vogellanden waar hij onder andere organisaties en bedrijven adviseert omtrent het thema leefstijl onder medewerkers. Ook is hij binnen deze organisaties actief als leefstijlcoach en probeert zo een bijdrage te leveren aan een gezondere vitalere regio.

Nieuws