Sociale en technologische innovatie

Technologie

Thema: Beschikbaarheid en Wendbaarheid

Binnen de actielijn Sociale en technologische innovatie willen we werkgevers en medewerkers stimuleren om nieuwe werkwijzen en technologie toe te passen. Zulke innovaties kunnen het werk verlichten, de kwaliteit van de zorg op peil houden én ieders productiviteit verhogen. Innovaties op beide vlakken leiden bovendien tot een efficiëntere inzet van medewerkers, die vervolgens meer tijd krijgen voor échte zorg. De beschikbaarheid van medewerkers krijgt daardoor een positieve impuls. Ondersteunende technologie en digitalisering maken daarnaast een bredere inzetbaarheid (wendbaarheid) van medewerkers mogelijk.

Projecten en doelstellingen

  1. We gaan een kennisevent organiseren over technologische oplossingen die zorgmedewerkers ondersteunen in hun werk en de werkdruk verminderen. We zetten in op minimaal 40 deelnemende zorgbestuurders en 250 (aankomende) zorgprofessionals. Daaropvolgend willen we werkgevers laten deelnemen aan een pilot waarin zij een technologische oplossing van samenwerkingspartner Impres in de praktijk toepassen.
  2. We willen minimaal 20 zorgprofessionals via een op-, na- of bijscholingstraject leren omgaan met de technologische vernieuwingen en ict-toepassingen in de zorg. Daarna kunnen ze de rol van digicoach in hun organisatie op zich nemen.
Kennis

Het team

Goed samenwerken is essentieel om de uitvoering van de actielijnen van de sectortafel Zorg & Welzijn te borgen. We werken daarom met verschillende partijen uit de regio samen. Binnen de sectortafel Zorg & Welzijn is een regiegroep met bestuurlijke kartrekkers uit de zorgsector en het onderwijs, zijn er bestuurlijke kartrekkers per actielijn actief en projectmanagers die ook weer samenwerken met projectgroepen waar veel kennis aanwezig is.

Marco van Alderwegen

Bestuurlijk kartrekker

Adoptie van nieuwe technologie is noodzakelijk om Zwolle dé regio te maken om goed oud te worden.

Bestuurlijk kartrekker