Goed werkgeverschap

Leiderschap

Thema: Beschikbaarheid, Wendbaarheid en Inclusiviteit

Binnen de actielijn Goed werkgeverschap willen we er samen voor zorgen dat er in zorg- en welzijnsinstellingen meer aandacht komt voor de vitaliteit, het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een organisatiecultuur die bevlogenheid, motivatie en ontwikkeling van zorgmedewerkers centraal plaatst, heeft positieve effecten op de beschikbaarheid en wendbaarheid van alle medewerkers in de sector. We willen in beeld brengen welke tools er al beschikbaar zijn om de vitaliteit van medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid te ondersteunen. Ook het adopteren van een leiderschapsstijl die aansluit op goed werkgeverschap is cruciaal.

Binnen deze actielijn willen we bestuurders, leidinggevend kader en uitvoerende medewerkers bereiken, bijvoorbeeld met trainingen in leiderschap. Deze problematiek overtroeft het oplossend vermogen van individuele zorginstellingen. Daarom zijn vormen van ‘gemeenschappelijk werkgeverschap’ absoluut noodzakelijk.

 

Projecten en doelstellingen

  1. In samenwerking met erkende onderwijsinstellingen en wetenschappers willen we masterclasses Goed werkgeverschap en Leiderschap organiseren. We streven naar 2 masterclasses met in totaal 20 deelnemende bestuurders.
  2. Door onderwijsprogramma’s en trainingen voor leidinggevenden en leden van het managementteam te ontwikkelen én aan te bieden, willen we ten minste 40 deelnemers vaardig maken in het praktiseren van goed werkgeverschap.
  3. Door het ontwikkelen en inzetten van trainingen voor medewerkers willen we in 2022 zelfleiderschap stimuleren bij tenminste 200 medewerkers (op alle niveaus).
Masterclasses en trainingen

Het team

Goed samenwerken is essentieel om de uitvoering van de actielijnen van de sectortafel Zorg & Welzijn te borgen. We werken daarom met verschillende partijen uit de regio samen. Binnen de sectortafel Zorg & Welzijn is een regiegroep met bestuurlijke kartrekkers uit de zorgsector en het onderwijs, zijn er bestuurlijke kartrekkers per actielijn actief en projectmanagers die ook weer samenwerken met projectgroepen waar veel kennis aanwezig is.

Gerrard Vinke

Bestuurlijk kartrekker

Met veel plezier ben ik namens het onderwijs trekker op de actielijn ‘Goed werkgeverschap’.

Goed werkgeverschap en onderwijs hebben volgens mij veel met elkaar te maken. Goed werkgeverschap, leidinggeven, is als het begeleiden van het leerproces van de organisatie, van je team of van een individuele medewerker. Hoe komen we dichter bij wat we willen zijn, hoe slechten we het gat tussen waar we nu staan en waar we willen staan? En door niet alleen binnen onze eigen organisatie leren, maar door met onze gezamenlijke organisaties te leren kunnen we de regio goed dienen. Dat geldt voor het domein van gezondheid en welzijn, en dat geldt ook voor het domein van onderwijs

In een krappe arbeidsmarkt is het inzicht dat we elkaar niet moeten beconcurreren goed geland, getuige de vele samenwerkingen bij gezamenlijke opleidingstrajecten binnen zorg en welzijn. Het is aan ons als onderwijsinstellingen om die behoefte goed te faciliteren. Ik voel me vertegenwoordiger van dat brede onderwijsveld, dat doe ik als directeur bij Landstede waar ik verantwoordelijk ben voor de domeinen Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport en Bewegen.

Suzanne Leijendekkers

Bestuurlijk kartrekker

Ik ben fan van actielijn ‘Goed werkgeverschap’ van de sectortafel Zorg en Welzijn Zwolle. Waarom? ‘Goed werkgeverschap’ is een groot en belangrijk thema. Te groot om alleen te dragen, te belangrijk om er niet ook jóuw bijdrage aan te leveren.

Wat maakt ons ‘goede werkgevers’? Wat vraagt dit van mij als bestuurder, manager, opleider of collega? Zijn er goede voorbeelden waarvan ik kan lenen of energie uit kan halen? Kan ik een platform creëren om een gezamenlijk initiatief op te starten of groter te maken? Waar zitten (onverwachte) versterkers van onze gezamenlijke Zwolse uitdaging? En… Hoe verleiden we hen de synergie met Zorg en Welzijnsorganisaties te vinden?

Vragen die niet één antwoord hebben. Vragen waar je nooit mee ‘klaar’ bent. Vragen die als je ze samen onderzoekt en aangaat energie geven om in je dagelijkse praktijk het goede te doen. Het goede om als regio ‘goed werkgeverschap’ daadwerkelijk waar te maken.

Doe je mee?