Iedereen doet mee

rawpixel-558597-unsplash.jpg

Thema: Inclusiviteit

Binnen de actielijn Iedereen doet mee willen we de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter benutten. Mensen die (weer) aan het werk willen, kunnen via een laagdrempelig traject mbo-niveau 1 of 2 behalen. Dat maakt de sector breder toegankelijk en dus inclusiever. We richten ons in deze actielijn op mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, uitkeringsgerechtigden, nuggers en carrièreswitchers. We stimuleren werkgevers ook de werkomgeving aantrekkelijker te maken en het werkklimaat te verbeteren. Zo kan de sector meer mensen aan zich binden (meer instroom) en deze werknemers vervolgens ook behouden (minder uitstroom).

Projecten en doelstellingen

 

  1. Het project Voortraject heeft ervoor gezorgd dat inmiddels 30 personen een BBL-traject volgen binnen een zorggerelateerde opleiding. In 2022- 2023 gaan we Voortraject verder uitbreiden, met name gericht op het opleiden van huishoudelijke hulpen en helpenden/ verzorgenden IG.
  2. Met Taakbrigades op niveau 1 en 2 willen we minimaal 10 personen een versneld traject aanbieden op mbo-niveau 1 en 2 voor functies in de thuiszorg. Hiermee willen we het succes van de bestaande Taakbrigades op mbo-niveau 3 en 4 verbreden.
  3. Door de WEP-trein zijn inmiddels 20 langdurig werklozen via werkervaringsplekken werkfit gemaakt. Ook in 2022 -2023 houden we de WEP- trein op de rails. 
  4. Met het project Brugbanen willen we betaalde werkplekken realiseren voor jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) die graag aan de slag willen in de zorg.
contract

Het team

Goed samenwerken is essentieel om de uitvoering van de actielijnen van de sectortafel Zorg & Welzijn te borgen. We werken daarom met verschillende partijen uit de regio samen. Binnen de sectortafel Zorg & Welzijn is een regiegroep met bestuurlijke kartrekkers uit de zorgsector en het onderwijs, zijn er bestuurlijke kartrekkers per actielijn actief en projectmanagers die ook weer samenwerken met projectgroepen waar veel kennis aanwezig is.

Frank Kodden

Bestuurlijk kartrekker

Met trots draag ik de actielijn “iedereen doet mee” een warm hart toe. Als ambassadeur in mijn (professionele) rol als bestuurlijk kartrekker maar ook in mijn dagelijkse contacten in de privé sfeer draag ik de waarde dat ieder mens uniek is en er toe doet van harte uit. In ieder mens zit een verhaal. In ieder mens zit talent. Als we dat weer (leren) zien en waardererend (leren) aanspreken dan is er meer ruimte voor een inclusievere en mooiere samenleving. Een samenleving die begint met talenten van mensen zien en het bieden van mogelijkheden om die in te zetten. Kijkend en handelend vanuit dit perspectief vraagt dat we moeten stoppen met het mantra dat mensen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De echte oplossingen om onbenut arbeidspotentieel aan te spreken begint met het erkennen dat de arbeidsmarkt een afstand heeft tot mensen. Op dit moment doen 1,3 miljoen mensen nog niet mee. Ze zitten aan de kant (om allerlei verschillende redenen). Hoe kunnen we hen bereiken en welke drempels in ons systeem belemmeren hen om mee te doen. Een prachtig mooie en betekenisvolle missie waar ik mij graag voor inzet.