Sectortafel Zorg & Welzijn Regio Zwolle

60+ deelnemers

De  maatschappelijke opgave in Zorg en Welzijn

Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot de arbeidsmarkt. Om hiermee aan de slag te gaan bundelen we in Regio Zwolle binnen elke sector onze krachten met betrokken werkgevers, onderwijs en overheid. Waar lopen bedrijven en organisaties tegenaan? Welke vacatures zijn een uitdaging om in te vullen? Welke kennis heb je als ondernemer nodig? Hoe kun je jonge mensen binden aan je bedrijf? En hoe pas je een leven lang ontwikkelen toe?

De sectorale aanpak is een onderdeel van Upgrade jezelf. Andere onderdelen zijn campagne om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, subsidie vanuit het ontwikkelfonds en het onderzoeksprogramma KOERS. Meer weten of gelijk investeren in jouw medewerkers www.upgradejezelfregiozwolle.nl

De  maatschappelijke opgave in Zorg en Welzijn

In Regio Zwolle neemt het tekort aan medewerkers in de sector Zorg en Welzijn toe. Er komt steeds meer vraag naar complexe zorg, onder andere door de vergrijzing van de bevolking, terwijl een aanzienlijk deel van de medewerkers de komende jaren met pensioen gaat. Vooral in de (gespecialiseerde) verpleging, verzorging en thuiszorg is de behoefte aan extra medewerkers groot

brochure 22september

Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA)

De arbeidsmarkt in Regio Zwolle verandert in een rap tempo. Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden van je medewerkers. Vanuit de Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA) werken we aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt in de regio. Met ruimte voor ieders talent.

Samen streven we naar:

  • Beschikbaarheid van bekwame mensen
  • Inclusiviteit
  • Wendbaarheid

Ambitie en doelstellingen

Vanuit ons streven naar beschikbaarheid, inclusiviteit en wendbaarheid hebben we een viertal sectorbrede doelen gesteld. Die geven onze arbeidsmarktaanpak focus en richting.

  1. Van systeemmaatschappij naar mensenmaatschappij
  2. Meer mensen in de zorg
  3. Beter benutten van beschikbaar potentieel
  4. Innovatieve oplossingen bedenken
Mensenmaatschappij

Download hier de brochure voor meer informatie over de Sectortafel Zorg & Welzijn

Brochure Sectortafel Zorg & Welzijn