Creëren meer leer- en werkplekken

verzorgingstehuis

Thema: Beschikbaarheid en Wendbaarheid

Binnen de actielijn Creëren meer leer- en werkplekken willen we de instroom naar de Zorg en Welzijn. Daarvoor zijn vooral meer leerwerkplekken en stageplaatsen voor mbo- en hbo-studenten nodig. In deze actielijn ligt er een breed vraagstuk niet alleen gericht op het verhogen van instroom maar ook om uitstroom te beperken. Veel medewerkers stoppen vroeg met hun baan in de zorg. Mogelijkheden om de uitstroom te voorkomen liggen bij bewuste keuzes in de instroom, het goed begeleiden van nieuwe medewerkers en stagiaires en zo de uitstroom voorkomen. We stimuleren innovatie in opleiding, op werkplekken en in begeleiding van nieuwe collega’s.

Projecten en doelstellingen

  1. Digitaal matchsysteem ontwikkelen en implementeren om vraag en aanbod van stageplaatsen en leerwerkplekken
    brengen.
  2. Pilot draaien voor extra stagebegeleiding bij 3 organisaties in de VVT-sector.
  3. Pilot Virtual Reality-praktijkleren inzetten bij een mbo-zorgopleiding om het stageplekkentekort te verminderen.
  4. Themabijeenkomst organiseren over (leer)werkplekken voor bestuurders in de zorg.
Digitaal matching systeem

Het team

Goed samenwerken is essentieel om de uitvoering van de actielijnen van de sectortafel Zorg & Welzijn te borgen. We werken daarom met verschillende partijen uit de regio samen. Binnen de sectortafel Zorg & Welzijn is een regiegroep met bestuurlijke kartrekkers uit de zorgsector en het onderwijs, zijn er bestuurlijke kartrekkers per actielijn actief en projectmanagers die ook weer samenwerken met projectgroepen waar veel kennis aanwezig is.

Janine Noordhuis

Bestuurlijk kartrekker

Janine Noordhuis is de Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand. Het Zand heeft 6 verpleeghuislocaties, biedt plek aan 800 cliënten en is werkgever van 1400 medewerkers. Janine zet in op een goede interne samenwerking en hecht ook grote waarde aan samenwerking buiten de organisatie: “Ik vind het belangrijk om ook in de dorpen en de regio de samenwerking te intensiveren. Denk aan het samen vinden van creatieve oplossingen rondom leerwerkplekken en het delen van onze successen. Zo kunnen we tegemoet komen aan de zorgvraag die steeds zwaarder wordt en de uitdagingen die er zijn op de arbeidsmarkt. Daar zet ik mij graag voor in!” 

Simone van Ruth

Bestuurlijk kartrekker

Ik werk met veel plezier bij het Deltion College als directeur Welzijn en Gezondheid, waar ik verantwoordelijk ben voor 3000 studenten die studeren aan tien zorgopleidingen. Door studenten kwalitatief goed MBO-onderwijs te bieden in nauwe samenwerking met onze partners, zorgen we samen voor de wendbare en vakbekwame professionals van de toekomst. En die zijn harder nodig dan ooit! Ook voor omscholing, nascholing en bijscholing van zittende medewerkers heeft Deltion een passend aanbod. Een goede aansluiting van onderwijs en praktijk is essentieel. Daarom ben ik blij een bijdrage te kunnen leveren aan het thema stages en passende werkbegeleiding.