Voortraject Zorg & Welzijn met 18 deelnemers van start

Zoals bekend kampt ook de sector Zorg & Welzijn al geruime tijd met grote personeelstekorten. Om snel gekwalificeerd personeel voor de zorg en de kinderopvang op te leiden, hebben Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle en de werkgeversvereniging WGV Zorg en Welzijn een aantal jaren geleden het Voortraject Zorg & Welzijn opgezet. Het voortraject is verder vormgegeven in samenwerking met Deltion College en Landstede Groei Opleidingen.

Tijdens het Voortraject Zorg & Welzijn worden onder andere werknemersvaardigheden en digitale vaardigheden aangeleerd. Ook krijgen de deelnemers de kans om het landelijk erkend mbo-certificaat Assisteren bij Zorg en Welzijn te halen, zodat ze eventueel zouden kunnen werken in een ondersteunende functie als assistent. Na afloop van het voortraject kunnen de deelnemers starten met op een BBL leer/werkplek bij de werkgever waar ze het voortraject hebben doorlopen.

Klas met 18 deelnemers
Eind maart 2023 zijn 18 zij-instromers begonnen aan het voortraject. Met een maatwerkprogramma gaan zij drie maanden lang kennismaken met de zorg en de kinderopvang. Ze gaan minimaal twee dagen aan de slag bij een organisatie en krijgen elke woensdag theorie- en praktijkonderwijs van Sandra Naberman-Joost (Deltion) en Monique Middelkamp (Landstede). Sectortafels Kind & Educatie en Zorg & Welzijn leveren een co-financiering op dit traject.

De volgende werkgevers hebben een of meerdere BBL plekken ter beschikking gesteld in het voortraject: Doomijn Kinderopvang, Driezorg, Frion, IJsselheem, InteraktContour, Partou Kinderopvang, Prokino Kinderopvang, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Zorgcentrum Rosengaerde en Zorgspectrum Het Zand.

Volgend voortraject na de zomer
Komend najaar gaat er weer een Voortraject Zorg & Welzijn van start, wederom met een co-financiering vanuit de sectortafels Zorg & Welzijn en Kind & Educatie. Voor werkgevers die aan dat voortraject willen deelnemen wordt op donderdag 13 juli een kick-offbijeenkomst georganiseerd.

Informatie en contact
Bent u werkgever in de zorg of kinderopvang en wilt u meer weten over het Voortraject Zorg 7 Welzijn en/of wilt u aan de kick-offbijeenkomst op 13 juli deelnemen? Stuurt u dan voor 1 juli een e-mail aan Ellis Bijzet, ellis.bijzet@uwv.nl