Sectoraal samenwerken loont

Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot de arbeidsmarkt. Om hiermee aan de slag te gaan bundelen we in Regio Zwolle binnen elke sector onze krachten met betrokken werkgevers, onderwijs en overheid. Waar lopen bedrijven en organisaties tegenaan? Welke vacatures zijn een uitdaging om in te vullen? Welke kennis heb je als ondernemer nodig? Hoe kun je jonge mensen binden aan je bedrijf? En hoe pas je een leven lang ontwikkelen toe?

 

 

De sectorale aanpak is een onderdeel van Upgrade jezelf. Andere onderdelen zijn campagne om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, subsidie vanuit het ontwikkelfonds en het onderzoeksprogramma KOERS. Meer weten of gelijk investeren in jouw medewerkers www.upgradejezelfregiozwolle.nl