Simulatieleren via technologie

Simulatieleren via technologie zoals Virtual Reality (VR) kan leren laagdrempeliger en veel leuker maken. Ook voor de zorg- en welzijnssector kan simulatieleren veel voordelen bieden, zoals het creëren van meer leer- en werkplekken, omdat er geen fysieke werkplek nodig is. Studenten en werkenden kunnen, vaak met meerdere tegelijk, virtueel praktijkervaring opdoen en beter
voorbereid worden op praktijksituaties.

Windesheim erkent de potentie van simulatieleren en zet dit daarom steeds vaker in, onder ander
binnen de Verpleegkunde-opleiding (hbo-v). Zo is er de Immersive-simulatieruimte met robotpoppen
en een serious game met VR-brillen, genaamd NursInVR. Andere partners van de sectortafel Zorg en
Welzijn regio Zwolle zoals het mbo (Deltion College) en het werkveld (Zorgspectrum ’t Zand) zijn ook
geïnteresseerd in de mogelijkheden van simulatieleren voor hun zorgprofessionals (in opleiding).

Daarom voert het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg binnen actielijn 2 (Creëren van meer leer- en
werkplekken) onderzoek uit naar de mogelijkheden van simulatieleren bij zorgopleidingen en
zorgorganisaties in de regio Zwolle. In september vinden focusgroepen plaats bij Windesheim met
deelnemers van Deltion en Zorgspectrum ’t Zand met relevante betrokkenen zoal docenten,
praktijkopleiders, onderwijskundigen en ICT’ers. Na een demo van de Immersive en NursIn VR gaan
ze met elkaar in gesprek over wat dit voor hen zou kunnen bieden. In oktober vindt eenzelfde soort
onderzoek plaats met studenten van Deltion. Het onderzoek eindigt met een breng- en deelsessie
van de inzichten met experts en andere geïnteresseerden.

Meedoen of denken? Neem contact op met Fenne Verhoeven (f.verhoeven@windesheim.nl)

Het onderzoek wordt gecoördineerd en uitgevoerd door: