Twee succesvolle bijeenkomsten “Maak Werk van je Droombaan”

Sinds onze kick-off op 31 mei van “Maak Werk van je Droombaan” hebben we twee succesvolle bijeenkomsten achter de rug en vormt zich een enthousiaste groep koplopers.

Tijdens de eerste bijeenkomst hadden we een grote opkomst en het is mooi om te zien dat er veel energie zit op het gedachtegoed: werkgevers en werknemers aanmoedigen om anders te kijken naar werk. We verschuiven de focus van traditionele criteria zoals opleidingen en CV’s naar het centraal stellen van talenten en competenties. Dit opent de deur naar meer voldoening en mobiliteit tussen sectoren. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over hoe deze aanpak in de eigen organisaties kan worden toegepast, welke behoeften er zijn en hoe we gezamenlijk aan de slag kunnen gaan. Onderwerpen als het betrekken van collega’s bij dit nieuwe denken, valideren van vaardigheden en competenties, het voeren van effectieve gesprekken voor zowel leidinggevenden als medewerkers, kennisdeling over regionale dienstverlening in de Regio Zwolle en natuurlijk daadwerkelijk casuïstiek met elkaar doornemen. Zo hebben we inmiddels al wat zaadjes geplant en worden de eerste gesprekken met werknemers gevoerd.

Tijdens onze tweede bijeenkomst hebben we Raymond Steenkamp, een expert in validering vraagstukken bij Libereaux, mogen verwelkomen voor een inspirerende sessie over validatie en Ontwikkel Portfolio. Deze benadering biedt een frisse kijk op inzetbaarheid, waarbij de nadruk wordt gelegd op het zichtbaar maken van aanwezige talenten en competenties en het waarderen van (leer)ervaringen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe sollicitanten, maar vooral ook voor de huidige medewerkers. Hoe kom je samen tot een positieve ontwikkelcultuur? Stel je eens voor dat je een volledig overzicht hebt van de kwaliteiten van al je teamleden. Zou dit betekenen dat je geen vacatures meer hoeft te vervullen? Welke rol speel jij als leidinggevende in het creëren van een positieve ontwikkelingscultuur?

Meer weten? Stuur een mail naar maja@maakwerkvanjedroombaan.nl