Al bijna 100 zij-instromers opgeleid met Voortraject Zorg & Welzijn

Op 2 oktober is het 6e Voortraject Zorg & Welzijn van start gegaan. De cofinanciering komt deze keer vanuit zowel de sectortafel Zorg & Welzijn als de sectortafel Kind & Educatie. Dat betekent dat er ook kandidaten specifiek voor de sector Kinderopvang worden ‘klaargestoomd’. Met dit voortraject gaat het aantal opgeleide zij-instromers richting de 100. Uit de vorige 5 trajecten zijn 75 kandidaten doorgestroomd naar een BBL-plek.

Combiklas
In de combiklas zitten 20 zij-instromers die starten met 2 lesweken van elk 2 dagen; daarna start hun leerwerkstage die uit 1 lesdag en 16 uur stage bestaat. Elke lesdag begint met een les Nederlands voor de deelnemers die daarvoor extra ondersteuning nodig hebben. Het maatwerkprogramma, dat 3 maanden duurt, bestaat uit theorie- en praktijklessen die door docenten van Deltion College en Landstede Groei Opleidingen worden gegeven.

BBL-leerwerkplek
De deelnemers die voor het voortraject richting zorg hebben gekozen, kunnen het landelijk erkend mbo-certificaat Assisteren bij Zorg en Welzijn halen. Voor de kinderopvang ontvangen de deelnemers een door de sector erkend certificaat. Als het voortraject goed is afgerond kan men starten op een BBL-plek bij de werkgever waar het voortraject is doorlopen.

Werkgevers
Voor dit 6e voortraject zijn BBL-plekken ter beschikking gesteld door Baalderborg, Doomijn, Driezorg, Frion, Ienieminie, IJsselheem, InteraktContour, IRIS Opvang, KDV het Frankhuisje, Kinderopvang bij Lotte Prokino, Leger des Heils, RIBW Overijssel , Saxenburgh, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Zorgspectrum het Zand.