Groeiend TBSL-netwerk

Wat een energie en nieuwsgierigheid hebben we ervaren tijdens de eerste TBSL-netwerkbijeenkomst vorige week woensdag, 10 april, bij Landstede Groep! We zijn blij met de start van dit (groeiende) netwerk en de betrokkenheid van iedereen. Het is duidelijk dat er een grote behoefte is aan uitbreiding met meer zorgorganisaties in onze regio. Dit zal ons helpen om nog beter te begrijpen wat nodig is in en voor het werkveld om het arbeidsmarktvraagstuk op te lossen en te onderzoeken welke rol TBSL daarin kan spelen. De opbrengst van de afgelopen bijeenkomst verwerken we in Miro en delen we zodra deze compleet is.


Datum volgende netwerkbijeenkomst
De
volgende netwerkbijeenkomst is op 26 juni van 15:15 tot 16:30 uur en vindt online plaats. Wil je hier bij zijn? Mail dan naar petra@sectortafelzorgenwelzijn.nl. o.v.v. deelname netwerkbijeenkomst TBSL.

Inhoud volgende netwerkbijeenkomst
Tijdens de volgende netwerkbijeenkomst zullen we updates delen over lopende initiatieven en de laatste ontwikkelingen binnen de regio Zwolle. Hierbij kun je denken aan de lopende subsidieaanvragen (bijv. RAAK- publiek van Windesheim, de RIF-aanvraag van Landstede), de werkgroep Immersive Room, een demotour langs alle Immersive Rooms en XR-applicaties in de regio of ervaringen delen over begeleidingsethiek.

Vervolg
We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan onze missie en om elkaar weer te zien je graag bij de volgende bijeenkomst.