Sectortafel Zorg en Welzijn

In Regio Zwolle neemt het tekort aan medewerkers in de sector Zorg en Welzijn toe. Er komt steeds meer vraag naar complexe zorg, onder andere door de vergrijzing van de bevolking, terwijl een aanzienlijk deel van de medewerkers de komende jaren met pensioen gaat. Vooral in de (gespecialiseerde) verpleging, verzorging en thuiszorg is de behoefte aan extra medewerkers groot.

 

De traditionele oplossingen voor het aantrekken, behouden en optimaal inzetten van zorgmedewerkers bieden geen uitweg. Er is meer nodig om voldoende én goed toegeruste medewerkers aan de sector te binden. Innovatieve oplossingen om anders te werken en het werk anders te organiseren zijn daarom dringend gewenst. De inzet van zorgtechnologie en het invoeren van een meer flexibele werkcultuur kan dat ondersteunen. Het onderwijs dient daarop in te spelen door de scholing aan te passen. Niet in de laatste plaats ligt er een opgave bij de werkgevers. Zorginstellingen zouden ‘goed werkgeverschap’ vaker in praktijk kunnen brengen. Dat leidt, zoals best practices overtuigend laten zien, tot minder uitstroom van medewerkers en meer tevredenheid op de werkvloer.

 

De vraagstukken zijn te groot om door individuele organisaties aangepakt te worden. Regionale samenwerking – tussen overheid, zorginstellingen en onderwijs – is nodig om in de gewenste oplossingen te voorzien. Daarom heeft de Sectortafel Zorg & Welzijn een gezamenlijke actieagenda opgesteld met 5 actielijnen. Deze actieagenda brengt in beeld wat de samenwerkingspartners in 2022 en 2023 gaan doen om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen, bestaande medewerkers te behouden en het werk beter te organiseren.

 

 

De sectortafel Zorg & Welzijn is een van de 9 sectortafels van HCA. Aan onze tafel zitten vertegenwoordigers van de 22 regiogemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en het middelbaar en hoger onderwijs.

 

Plaatje/foto volgt.

 

Samen streven we naar:

  • Beschikbaarheid van bekwame mensen: voldoende zorgmedewerkers nu en op (middel)lange termijn.
  • Inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte om te ontwikkelen.
  • Wendbaarheid: mensen en organisaties die zijn voorbereid op ontwikkelingen en veranderingen in het werk.
Foto 1

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Mauris eros dolor pellentesque sed luctus dapibus lobortis orci.

jason-blackeye-262295-unsplash.jpg
Tekengebied 1

Maak werk van je droombaan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia.

rawpixel-799380-unsplash.jpg
Tekengebied 1 kopiëren

Creëren meer leer- en werkplekken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia.

rawpixel-557123-unsplash.jpg
Tekengebied 1 kopiëren 2

Iedereen doet mee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia.

jason-blackeye-262295-unsplash.jpg
Tekengebied 1 kopiëren 2

Technologische innovatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia.

rawpixel-799380-unsplash.jpg
Tekengebied 1 kopiëren 4

Goed werkgeverschap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia.

Nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Mauris eros dolor pellentesque sed luctus dapibus lobortis orci.

Groeiend TBSL-netwerk

Wat een energie en nieuwsgierigheid hebben we ervaren tijdens de eerste TBSL-netwerkbijeenkomst vorige week woensdag, 10 april, bij Landstede Groep! We zijn blij met de start

Lees verder »